Ακυρώστε δωρεάν μέχρι 30 ημέρες πριν την άφιξή σας με συνολική επιστροφή της προκαταβολής. Συνολική πληρωμή μέχρι 15 ημέρες πριν την άφιξη. Το τέλος ακύρωσης σε περίπτωση ακύρωσης μετά από αυτή την περίοδο είναι η προκαταβολή.